طراحي و اجراي سيستم‌هاي تصفيه پساب هاي صنعتي و بهداشتي با گسترش روزافزون جمعيت و فعاليتهـاي شهری، كشاورزي و صنعتی، مصـرف آب و به دنبال آن توليد فاضـلاب...
طرح‌هاي مديريت پسماند حجم انبوه و تنوع زباله‌ها و پسماندهاي توليد شده در نقاط شهري و صنعتي برنامه ریزان مربوطه را...
آزمايشگاه آلودگي هوا و صوت انجام عملیات پایش گازها و ذرات هوای محیط، پایش گازها و ذرات خروجی دودكش صنایع و سنجش آلودگی صوتی...
قانون مدیریت پسماند بسمه تعالی « قانون مدیریت پسماندها » ماده 1 – جهت تحقق اصل پنجاهم ( 50 ) قانون اساسی جمهوري...
مسیر:   خانهنقشه سایت

مهندسی محیط زیست

با گسترش آلودگی ها و دخل و تصرفاتی که انسان در محیط پیرامون خود داده است، حفظ محیط زیست و توجه به جلوگیری از تخریب آن امری اجتناب ناپذیر می باشد.

هوای پاک اندیشان پیشگام - مهندسی محیط زیست

ادامه روند صدمه به محیط زیست طی آینده ای نزدیک ما را با مشکلات عدیده ای روبرو خواهد ساخت که جبران آن غیر ممکن خواهد بود.

ما را دنبال کنید

گالری تصاویر